سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
صبا
مانتو بدون دکمه با طرح \چفیه\

 

افسران - مانتو بدون دکمه با طرح "چفیه"

افسران - مانتو بدون دکمه با طرح "چفیه"

 

یه روز پرچممون رو مانتو ساپورت میکننیه روز چفیه را

 
به جایی رسیدن که مقدسات را به "مد بی حجابی"

کشاندند...


امان از این مد  . . . 

[sarbazrahbarr] - افسران


+نوشته شده در شنبه 95 دی 18ساعت ساعت 1:58 عصرتوسط <مدیر وب(حامد)> | نظر بدهید
یک دستور جدی و واضح از رهبر معظم به افراد مختلف و فعالین فرهنگی

افسران -  یک دستور جدی و واضح از رهبر معظم به افراد مختلف و فعالین فرهنگی و سیاسی..  باید دشمن را از فضای مجازی بیرون برانید.

 

یـا سیدالکریم [yasayyedalkarim] - افسران


+نوشته شده در شنبه 95 دی 18ساعت ساعت 1:49 عصرتوسط <مدیر وب(حامد)> | نظر بدهید
ای فرزندان بسیجی ام

افسران - ای فرزندان بسیجی ام

 

محمدرضا زارع [sardarsoleymani] - افسران


+نوشته شده در شنبه 95 دی 18ساعت ساعت 1:48 عصرتوسط <مدیر وب(حامد)> | نظر بدهید
آزادی اجتماعی از منظر شهید مطهری

افسران - آزادی اجتماعی از منظر شهید مطهری

 

محتوا [mohtava] - افسران


+نوشته شده در شنبه 95 دی 18ساعت ساعت 1:47 عصرتوسط <مدیر وب(حامد)> | نظر بدهید
.........

افسران - .........

 

زینب [mn1391] - افسران


+نوشته شده در جمعه 95 دی 10ساعت ساعت 12:59 صبحتوسط <مدیر وب(حامد)> | نظر بدهید
عاقبت سر خم کردن جلوی استکبار

افسران - عاقبت سر خم کردن جلوی استکبار

 

زینب [mn1391] - افسران


+نوشته شده در جمعه 95 دی 10ساعت ساعت 12:57 صبحتوسط <مدیر وب(حامد)> | نظر بدهید
دشمنان بدانند....

افسران - دشمنان بدانند....

 

زینب [mn1391] - افسران


+نوشته شده در جمعه 95 دی 10ساعت ساعت 12:54 صبحتوسط <مدیر وب(حامد)> | نظر بدهید